поддержка PHP 7

Обдарованість – це якісне своєрідне поєднання здібностей, яке забезпечує успішне виконання діяльності.

Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому бо іншому виді діяльності. (Читати про обдарованих вихованців ПДМ детальніше)

Особливості обдарованих дітей:

  • Висока чутливість у всьому, розвинене відчуття справедливості, уловлювання змін суспільних відносин, нових віянь часу у науці, культурі, техніці, швидке і адекватне оцінювання цих тенденцій у суспільстві;
  • Безперервна пізнавальна активність і високо розвинений інтелект дають можливість одержувати нові знання про навколишній світ. Творчі здібності ваблять до створення нових концепцій, теорій, підходів. Оптимальне поєднання інтуїтивного і дискурсивного мислення робить процес отримання нових знань продуктивним і значущим;
  • Велика енергія, цілеспрямованість і наполегливість, які у поєднанні з творчими здібностями дозволяють реалізовувати масу цікавих і значущих проектів.

План роботи зі здібними та обдарованими дітьми:

Основним документом, що визначає і закладає основу для пошуку, навчання і виховання творчої особистості у Палаці дитячої та юнацької творчості є Комплексно-цільова програма розвитку системи освіти міста Славутича на 2013-2017 роки.

Передбачає систему роботи зі здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів. Запроваджено модель співпраці з обдарованими, яка дозволяє кожному таланту завершити певний рівень самореалізації ще в період навчання та виховання в Палаці дитячої та юнацької творчості.

Мета роботи:

Відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних методів і технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту.

Завдання:

  • продовжити роботу над створенням сприятливих умов для розвитку інтелекту, дослідницьких навичок, творчих здібностей і зростання рівня обдарованості вихованців.
  • підвищити рівень науково-методичного забезпечення роботи зі здібними, обдарованими та талановитими дітьми через впровадження нових освітніх технологій;
  • забезпечити провідну роль самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації, удосконаленні педагогічної майстерності в роботі з обдарованими дітьми;
  • розширити можливості для участі обдарованих і здібних вихованців в творчих конкурсах, виставках, проектах.
  • поновити модель діяльності та необхідну нормативно-правову базу осередку МАН "Сяйво”.


Результативність участі у конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

Результативність за 2016-2017 навчальний рік

Результативність за 2017-2018 навчальний рікРезультативність за 2017-2018 навчальний рік

 

Back to top